[email protected]  |  USA +1-732-432-0174 | Israel +972-03-939-9194

המתרגמים שלנו מומחים במגוון רחב ביותר של תחומים שונים. ידע מקצועי זה הוא אחד היתרונות המייחדים אותנו.

 

המסמכים שניסחתם בעמל כה רב לא יאבדו מערכם המקצועי ויתורגמו באותה רמה של קפדנות כפי שהושקעה בניסוחם המקורי.

 

מדוע זה חשוב לכם וללקוחותיכם?

 

אנחנו יודעים לתרגם עבורכם במיומנות רבה מסמכים מתחום מדעי החיים, חוות דעת רפואית מורכבת, או את המפרטים הטכניים שמהווים חלק בלתי-נפרד מהנפקת המניות הראשונית שלכם. כך למשל, תרגום של מסמך העוסק בניירות ערך יימסר תמיד למתרגם המתמחה גם בשוק ההון, ואילו תרגום של תביעה העוסקת בהפרת פטנט בתחום הפרמצבטיקה יימסר למתרגם הבקיא גם בתחום הכימיה.

 

רשימת תחומי ההתמחות שלנו, כוללת בין היתר, אך לא רק: 

  

 • משפטי
 • מסחרי
 • פטנטים
 • ביטוח
 • תעשיית המזון
 • תעופה ותיירות

 

 

 • פיננסים
 • אנרגיה
 • תקשורת
 • תאגידים
 • ביטחון
 • המאבק בטרור

 

 • רפואה
 • ניסויים קליניים
 • פרמצבטיקה
 • מכשור רפואי
 • מדעי החיים
 • טכנולוגיה

 

המתרגמים שלנו, ללא יוצא מן הכלל, מתרגמים אך ורק לשפת אמם, וזאת כדי לספק לכם וללקוחותיכם את המוצר המושלם והמלוטש ביותר.